Chính sách đổi trả hàng

Quy định đổi trả hàng

I. ĐỔI HÀNG

Chúng tôi không áp dụng đổi hàng đối với các thiết bị như: Các thiết bị có tính chất hao mòn; các thiết bị bị cắt rời, bẻ gãy; làm mất bao bì hoặc bị trầy xước, dơ bẩn, bị vào nước, cháy nổ; các trường hợp lỗi do người sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất; các trường hợp hàng không có sẵn trên thị trường mà phải đặt hàng theo yêu cầu.

Trong trường hợp quý khách mua hàng nhưng không đáp ứng được yêu cầu sử dụng hay một lý do nào đó mà muốn đổi sang mặt hàng khác chúng tôi sẽ có chính sách hỗ trợ như sau:

+ Địa điểm đổi hàng: tại Công ty TNHH Công nghệ BDC (Chúng tôi không áp dụng chính sách này tại nhà quý khách)

+ Thời gian:

  • 02 ngày kể từ ngày mua hàng: Miễn phí
  • Từ 03 đến 10 ngày kể từ ngày mua hàng: 5% giá trị hàng
  • Từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày mua hàng: 10% giá trị hàng
  • Từ 21 đến 30 ngày kể từ ngày mua hàng: 15% giá trị hàng
  • Từ 31 ngày trở lên: Thỏa thuận

+ Yêu cầu: Sản phẩm và hộp sản phẩm phải còn nguyên vẹn, sạch đẹp, không trầy xước, tem bảo hành còn nguyên, còn trong tình trạng hoạt động bình thường, đầy đủ hộp, sách, phụ kiện cho dù là sợi dây cáp buộc, túi bóng.

+ Thời gian bảo hành của hàng được đổi sẽ nối tiếp hàng cũ, chứ không áp dụng bảo hành từ đầu.

     + Chúng tôi có quyền từ chối việc đổi hàng nếu chúng tôi nhận thấy có sự lợi dụng chính sách này nhằm mục đích trục lợi hoặc hàng hóa không còn đảm bảo.

II.  TRẢ HÀNG

     Việc trả hàng chỉ được áp dụng miễn phí khi có sự thỏa thuận từ trước hoặc do chúng tôi tư vấn không đúng sự thật về hàng hóa.

+ Địa điểm trả hàng: tại Công ty TNHH Công nghệ BDC (Chúng tôi không áp dụng chính sách này tại nhà quý khách)

+ Thời gian:

  • Từ 01 đến 03 ngày kể từ ngày mua hàng: 10% giá trị hàng
  • Từ 04 đến 10 ngày kể từ ngày mua hàng: 20% giá trị hàng
  • Từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày mua hàng: 30% giá trị hàng
  • Từ 21 đến 30 ngày kể từ ngày mua hàng: 40% giá trị hàng
  • Từ 31 ngày trở lên: Thỏa thuận

+ Yêu cầu: Sản phẩm và hộp sản phẩm phải còn nguyên vẹn, sạch đẹp, không trầy xước, tem bảo hành còn nguyên, còn trong tình trạng hoạt động bình thường, đầy đủ hộp, sách, phụ kiện cho dù là sợi dây cáp buộc, túi bóng.

     + Chúng tôi có quyền từ chối việc trả hàng nếu chúng tôi nhận thấy có sự lợi dụng chính sách này nhằm mục đích trục lợi hoặc hàng hóa không còn đảm bảo.